Electronica

From Frotmail Projects
Revision as of 09:09, 5 April 2022 by Eric (talk | contribs) (Created page with "Omdat ik de laatste tijd wat meer bezig ben met de hardware, microcontrollers enzo, leek het me handig om wat dingen die ik heb uitgezocht hier te vermelden. De door mij gebruikte microcontroller zal de PIC16F628A zijn Topics: - PWM - Rotary encoder - Electronica: ESP8266")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Omdat ik de laatste tijd wat meer bezig ben met de hardware, microcontrollers enzo, leek het me handig om wat dingen die ik heb uitgezocht hier te vermelden.

De door mij gebruikte microcontroller zal de PIC16F628A zijn

Topics:

- PWM

- Rotary encoder

- Electronica: ESP8266