Electronica

From Eric's wiki
Jump to: navigation, search

Omdat ik de laatste tijd wat meer bezig ben met de hardware, microcontrollers enzo, leek het me handig om wat dingen die ik heb uitgezocht hier te vermelden.

De door mij gebruikte microcontroller zal de PIC16F628A zijn

Topics:

- PWM

- Rotary encoder

- Electronica: ESP8266