Reboot na kernel panic

From Eric's wiki
Jump to: navigation, search

Het is een kleine moeite om in te stellen maar kan soms uren downtime voorkomen. Om de pc in kwestie automatisch te laten rebooten na een kernel panic moet je deze waarde instellen in /proc/sys/kernel/panic. Om de huidige waarde te bekijken typ je:

cat /proc/sys/kernel/panic

(0 betekend niet rebooten) Om deze waarde te veranderen typ je:

echo 10 > /proc/sys/kernel/panic

waar 10 het aantal seconden is dat de machine wacht voor hij gaat rebooten

Omdat je dit commando na iedere reboot opnieuw moet uitvoeren kan je dit in een opstartscript zetten, of beter nog in lilo (anders zou een machine niet rebooten als hij panic doet tijdens een boot (Dan is immers die waarde nog niet ingesteld)

Via lilo kan het door

append = "panic=10" 

toe te voegen aan lilo.conf Voorbeeld:

image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/hda1
  label = Linux
  append = "panic=10"
  read-only

Vergeet hierna lilo niet even opnieuw te runnen:

root@test:~# lilo
Added Linux *