Bruteforce SSH

From Frotmail Projects
Jump to navigation Jump to search

Onderstaand script beperkt het aantal nieuwe ssh connecties per host tot 1 per 15 sec Iedere keer dat hij een host blokkeerd moet hij opnieuw 15 sec wachten

# Change the value of external_if to the name of your Internet-facing interface!
external_if=eth1

/sbin/iptables --new-chain sshthrottle

/sbin/iptables --append sshthrottle \
    --match recent --update --seconds 15 --name sshthrottlelog \
    --jump DROP
 
/sbin/iptables --append sshthrottle \
    --match recent --set --name sshthrottlelog \
    --jump LOG --log-prefix "ssh connection stifled "

/sbin/iptables --append sshthrottle --jump DROP

/sbin/iptables --append INPUT --in-interface $external_if \
    --protocol tcp --destination-port 22 \
    --match state --state NEW \
    --match recent --update --seconds 15 --name sshthrottle \
    --jump sshthrottle

/sbin/iptables --append INPUT --in-interface $external_if \
    --protocol tcp --destination-port 22 \
    --match state --state NEW \
    --match recent --set --name sshthrottle \
    --jump ACCEPT

[1]